Základy péče o klienty po CMP v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je určen pro ty, kteří pečují o pacienty či klienty po cévní mozkové příčině (CMP), a to jak v lůžkovém zařízení, tak v domácí péči. Vzdělávací akce seznamuje s nejčastějšími příčinami mozkových příhod, způsoby léčby, formami rehabilitace ve všech rovinách. Vysvětluje možnosti dlouhodobé adaptace postižených osob s mozkovou příhodou v domácích podmínkách a jak lze zapojit příbuzné do péče.

Témata

 • anatomie a fyziologie mozku
 • důležité oblasti mozkových hemisfér - smyslového vnímání, centrum řeči
 • příčiny vzniku mozkové příhody, příznaky, první pomoc
 • způsoby léčby v akutní fázi
 • CMP - poškození mozku, přiblížení problému v rovině fyzické i psychické
 • kognitivní a emoční obtíže a jak je zvládnout, příklady z praxe
 • motorické poškození po CMP, prevence imobilizačního syndromu
 • správné polohování, kinestetická manipulace, rehabilitace, reedukace
 • poškození mozku - záležitost celé rodiny, možnosti dlouhodobé adaptace, vhodné aktivity vzhledem k postižení


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině
 • napsání výstupního testu na 70 % úspěšnosti


Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2013/1213-PC/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%