Základy duševní hygieny pracovníků v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Na kurzu si odpočinete, zjistíte své rezervy nejen v duševní hygieně, seznámíte se zásadami psychohygieny i s faktory, které ovlivňují naše duševní zdraví. Pochopíte, jak se ubránit stresu a jaké chování ještě je a jaké už není v normě. Na základě vlastních potřeb zjistíme, jaké možnosti máme při pozitivním ovlivňování svého duševní zdraví.

Témata

  • Klíčová slova: psychohygiena, maladaptační projevy, stres – disstres, potřeby, přirozené endorfiny 


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině


Časový rozvrh:
6 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2013/1158-PC/SP/VP/PP
Cena: 14.000 - 15.500 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%