Škola zad II. – Prevence a bolest pohyb. ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta II.

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Workshop je určen POUZE pro ty zájemce, kteří již absolvovali úvodní kurz I. Jeho cílem je navázat, posílit, upevnit a rozšířit již získané vědomosti a dovednosti. Celý workshop je rozdělen do 3 částí: anatomické, speciální a praktické.

Pro praktickou část kurzu je doporučeno volné, pohodlné oblečení (rifle nebo kalhoty jsou nevhodné, nejlépe tepláky do gumy), cvičíme bez ponožek, naboso. Pomůcky ke cvičení budou k dispozici, neklouzavé podložky na cvičení si vezměte vlastní.

Témata

Anatomická část:

 • mozek a mícha, svalová soustava, úloha fascie


Speciální část:

 • základy biomechaniky, odstranění pohybového napětí, biomechanika při práci
 • ergonomie, práce vsedě, práce ve stoji


Praktická část:
ADL aktivity – STOJ

 • stoj a nácvik správného držení těla, vyšetření na dvou vahách, správný stoj, teorie a nácvik, stoj u zdi
 • chodidlo, klenba podélná a příčná, plochonoží, výběr obuvi
 • chůze – náš charakteristický znak, chůze s oporou, chůze na náledí - pomůcky


ADL aktivity – PŘEDKLON, PRÁCE S BŘEMENEM

 • správně provedený předklon, vyvážené zvedání
 • zvedání za pomoci kolene, zvedání obkročmo, zvedání za pomoci páky
 • manipulace s břemeny


Cvičební jednotky zaměřené na prevenci bolestí pohybového aparátu - uvolňovací cvičení, posilovací cvičení, balanční výcvik
Cvičení vycházející metodiky Školy zad, diskuze a kazuistiky z praxe, zásady a doporučení Školy zad

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • napsání výstupního testu na 70% úspěšnosti


Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2013/1383-PC/PP
Cena: 17.000 - 18.500 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 20 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%