Škola zad II. – Workshop – Prevence a bolest pohybového ústrojí II

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Workshop je určen POUZE pro ty zájemce, kteří již absolvovali úvodní kurz I. Jeho cílem je navázat, posílit, upevnit a rozšířit již získané vědomosti a dovednosti. Celý workshop je rozdělen do 3 částí: anatomické, speciální a praktické.

Témata

Anatomická část:

 • mozek a mícha, svalová soustava, úloha fascie


Speciální část:

 • základy biomechaniky, odstranění pohybového napětí, biomechanika při práci
 • ergonomie, práce vsedě, práce ve stoji


Praktická část:
ADL aktivity – STOJ

 • stoj a nácvik správného držení těla, vyšetření na dvou vahách, správný stoj, teorie a nácvik, stoj u zdi
 • chodidlo, klenba podélná a příčná, plochonoží, výběr obuvi
 • chůze – náš charakteristický znak, chůze s oporou, chůze na náledí - pomůcky


ADL aktivity – PŘEDKLON, PRÁCE S BŘEMENEM

 • správně provedený předklon, vyvážené zvedání
 • zvedání za pomoci kolene, zvedání obkročmo, zvedání za pomoci páky
 • manipulace s břemeny


Cvičební jednotky zaměřené na prevenci bolestí pohybového aparátu - uvolňovací cvičení, posilovací cvičení, balanční výcvik
Cvičení vycházející metodiky Školy zad, diskuze a kazuistiky z praxe, zásady a doporučení Školy zad

Nutné pomůcky

Pro praktickou část kurzu je doporučeno volné, pohodlné oblečení (rifle nebo kalhoty jsou nevhodné, nejlépe tepláky do gumy), cvičí se bez ponožek, naboso. Pomůcky ke cvičení budou k dispozici, neklouzavé podložky na cvičení si účastníci vezmou vlastní.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba účastníků a lektora
Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2017/0738-SP/PC
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 17.000 - 18.500 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 18 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%