Škola zad III. – Prevence a bolest pohyb. ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta III.

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Workshop je určen POUZE pro ty zájemce, kteří již absolvovali kurzy I. a II. Jeho cílem je navázat, posílit, upevnit a rozšířit již získané vědomosti a dovednosti.

Témata

  • Navážeme na získané teoretické i praktické znalosti a dovednosti z workshopů I. a II.
  • Kromě základních anatomických informací Vám budou předány rady a pokyny tak, aby se správný přístup k páteři stal součástí každodenního života.
  • Osvojíte si již získané informace a dovednosti o správném chování k páteři při práci a bude nabídnut i kratičký cvičební program i pro ty, co mají věčně naspěch.
  • Účastníci se naučí nejdůležitější zásady a cviky, které pak mohou provádět sami doma, inspirovat a edukovat vlastní klienty.
  • Součástí kurzu bude vyšetření na dvou vahách a nově vyšetření stoje olovnicí.
  • Vysvětlíme si a nacvičíme správnou chůzi. Cvičení bude věnována převážná část programu a bude zaměřena na vyrovnávání svalové nerovnováhy, uvolnění svalových skupin přetěžovaných a aktivování a posílení svalových skupin oslabených.


Nutné pomůcky

Pro praktickou část kurzu je doporučeno volné, pohodlné oblečení (rifle nebo kalhoty jsou nevhodné, nejlépe tepláky do gumy), cvičí se bez ponožek, naboso. Pomůcky ke cvičení budou k dispozici, neklouzavé podložky na cvičení si účastníci vezmou vlastní.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/1213-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 17.000 - 18.500 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 20 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%