Škola zad III. – Prevence a bolest pohyb. ústrojí souvis. s aktivitami všedního dne klienta III.

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Workshop je určen POUZE pro ty zájemce, kteří již absolvovali kurzy I. a II. Jeho cílem je navázat, posílit, upevnit a rozšířit již získané vědomosti a dovednosti. 

Pro praktickou část kurzu je doporučeno volné, pohodlné oblečení (rifle nebo kalhoty jsou nevhodné, nejlépe tepláky do gumy), cvičíme bez ponožek, naboso. Pomůcky ke cvičení budou k dispozici, neklouzavé podložky na cvičení si vezměte vlastní.

Témata

  • Navážeme na získané teoretické i praktické znalosti a dovednosti z workshopů I. a II.
  • Kromě základních anatomických informací Vám budou předány rady a pokyny tak, aby se správný přístup k páteři stal součástí každodenního života.
  • Osvojíte si již získané informace a dovednosti o správném chování k páteři při práci a bude nabídnut i kratičký cvičební program i pro ty, co mají věčně naspěch.
  • Účastníci se naučí nejdůležitější zásady a cviky, které pak mohou provádět sami doma, inspirovat a edukovat vlastní klienty.
  • Součástí kurzu bude vyšetření na dvou vahách a nově vyšetření stoje olovnicí.
  • Vysvětlíme si a nacvičíme správnou chůzi. Cvičení bude věnována převážná část programu a bude zaměřena na vyrovnávání svalové nerovnováhy, uvolnění svalových skupin přetěžovaných a aktivování a posílení svalových skupin oslabených.


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině


Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/1213-PC/SP/PP
Cena: 17.000 - 18.500 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 20 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%