Syndrom vyhoření I.

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci


Obsah kurzu

 •  Seznámit účastníky s příčinami vyhoření
 •  Umožnit účastníkům naučit se detekovat příznaky vyhoření 
 •  Nabídnout možné alternativy ochrany před vyhořením


Témata

 •  zdraví, duševní zdraví, stres, stresory, fyziologické příznaky stresu, možné reakce na stres
 •  definice a diagnostika syndromu vyhoření, vztah syndromu vyhoření ke stresu
 •  inventář projevů syndromu vyhoření 
 •  reflexe aktuální zátěže, Test míry vyčerpání, fáze syndromu vyhoření 
 •  příčiny vzniku syndromu vyhoření, rizikové osobnostní faktory, rizikové faktory týkající se prostředí v zaměstnání
 •  specifická rizika syndromu vyhoření u pomáhajících profesí, motivy pomáhání, syndrom pomáhajícího


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba účastníků a lektora


Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2015/0652-PC/SP/VP/PP
Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%