Mgr. Jana Křížová

Původně zdravotní sestra vystudovala obor sociální práce na FF UP v Olomouci a obor sociální práce zaměřené na psychoterapii a aplikovanou komunikaci na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

V letech 2009 – 2015 působila jako zdravotně-sociální pracovnice v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, v letech 2015 – 2018 jako sociální pracovnice v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Nyní se věnuje sociálnímu poradenství a domácí hospicové péči na Tišnovsku.

V r. 2015 získala kvalifikaci Poradce pro pozůstalé (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

V letech 2012 – 2015 absolvovala základní výcvik v krizové intervenci a psychoterapeutický výcvik C.G. Rogerse. V lektorské činnosti se zaměřuje zejména na komunikaci s lidmi v závěru života, s jejich blízkými osobami a pozůstalými.