Mgr. Jana Křížová

Vystudovala obor sociální práce na FF UP v Olomouci a obor sociální práce zaměřené na psychoterapii a aplikovanou komunikaci na Pražské vysoké škole psychosociálních studii.

V letech 2009 – 2015 pracovala jako zdravotně-sociální pracovnice v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a od r. 2015 pracuje jako sociální pracovnice v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

V r. 2015 získala kvalifikaci Poradce pro pozůstalé (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

V současné době ukončuje psychoterapeutický výcvik Rogers: Poradenství zaměřené na klienta PCA.