Základy duševní hygieny pracovníků v sociálních službách

Termín: 8.6.2017
Lektor:
Mgr. Petra Janíková

Workshop: První pomoc pro pracovníky sociálních služeb

Termín: 13.6.2017
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Demence v obrazech - kurz obsazen

Termín: 14.6.2017
Lektor:
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace

Termín: 16.6.2017
Lektor:
Mgr. David Šourek

Práce s úzkostmi, rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s autismem

Termín: 22.6.2017
Lektor:
Mgr. et Bc. Julius Bittmann

Techniky zjišťování potřeb nekomunikujících klientů

Termín: 5.9.2017
Lektor:
Mgr. Iveta Šůstková

Bazální stimulace II. – certifikovaný nástavbový kurz

Termín: 7.-8.9.2017
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Základy péče o klienty sociálních služeb

Termín: 26.9.2017
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Bazální stimulace I. – certifikovaný základní kurz

Termín: 2.-4.10.2017
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.