Workshop: Specifika komunikace v paliativní péči

Termín: 2. 5. 2018
Lektor:
PhDr. Mgr. Ludmila Novotná

Škola zad III. – Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta III

Termín: 10. 5. 2018
Lektor:
Marie Zemánková

Workshop – Kazuistiky při komunikaci s klienty v paliativní péči

Termín: 16. 5. 2018
Lektor:
Mgr. Jana Křížová

Co bychom měli vědět o manipulaci – uvedení do problematiky

Termín: 30. 5. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Bazální stimulace I. – certifikovaný základní kurz

Termín: 4. - 6. 6. 2018
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Workshop – Emoce v paliativní péči

Termín: 19. 6. 2018
Lektor:
PhDr. Mgr. Ludmila Novotná

Doprovázení v životě a umírání

Termín: 20. 6. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Mnoho podob hněvu – podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích

Termín: 20. 9. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Bazální stimulace II. – certifikovaný pokračující kurz

Termín: 3. - 4. 12. 2018
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.