Techniky zjišťování potřeb nekomunikujících klientů

Termín: 5.9.2017
Lektor:
Mgr. Iveta Šůstková

Bazální stimulace II. – certifikovaný nástavbový kurz

Termín: 7.-8.9.2017
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Základy péče o klienty sociálních služeb

Termín: 26.9.2017
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Bazální stimulace I. – certifikovaný základní kurz

Termín: 2.-4.10.2017
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.