Základy péče o klienty sociálních služeb

Termín: 26.9.2017
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Bazální stimulace I. – certifikovaný základní kurz

Termín: 2.-4.10.2017
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Podpora seniora trpícího demencí a jeho rodiny

Termín: 5.10.2017
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Péče o imobilního klienta v domácí péči

Termín: 11.10.2017
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem

Termín: 31.10.2017
Lektor:
Mgr. Igor Krhovský

Škola zad II. – Workshop - Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta II

Termín: 2.11.2017
Lektor:
Marie Zemánková

Sociální poradenství a sociální podpora klienta a jeho rodiny v paliativní péči

Termín: 3.11.2017
Lektor:
Mgr. Jana Křížová

Péče o klienty s demencí (úvod do problematiky)

Termín: 7.11.2017
Lektor:
Mgr. Kristýna Bredlerová, DiS.

Doprovázení v životě a umírání – uvedení do problematiky

Termín: 9.11.2017
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Úvod do přístupu ke klientům s problematickým chováním v podmínkách sociálních služeb

Termín: 23.11.2017
Lektor:
Mgr. Petra Janíková

Úzkost a jak ji zvládat – podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích

Termín: 29.11.2017
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Škola zad III. – Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta III

Termín: 6.12.2017
Lektor:
Marie Zemánková

Základy péče o pozůstalé a personál v paliativní péči

Termín: 8.12.2017
Lektor:
Mgr. Jana Křížová