Důstojnost v nemoci a umírání

Termín: 4. 10. 2018
Lektor:
PhDr. Mgr. Ludmila Novotná

Biografie člověka a její význam při individuální práci s ním – uvedení do problematiky

Termín: 10. 10. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Bazální stimulace I. – certifikovaný základní kurz

Termín: 15. - 17. 10. 2018
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Workshop: Specifika komunikace v paliativní péči

Termín: 6. 11. 2018
Lektor:
PhDr. Mgr. Ludmila Novotná

Úzkost a jak ji zvládat – podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích

Termín: 14. 11. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Doprovázení v životě a umírání – uvedení do problematiky

Termín: 21. 11. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Škola zad II. – Workshop – Prevence a bolest pohybového ústrojí II

Termín: 22.11.2018
Lektor:
Marie Zemánková

Bazální stimulace II. – certifikovaný pokračující kurz

Termín: 3. - 4. 12. 2018
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.