Doprovázení v životě a umírání – uvedení do problematiky

Termín: 21. 11. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Bazální stimulace II. – certifikovaný pokračující kurz - KURZ OBSAZEN

Termín: 3. - 4. 12. 2018
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.