Úvod do přístupu ke klientům s problematickým chováním v podmínkách sociálních služeb

Termín: 23.11.2017
Lektor:
Mgr. Petra Janíková

Úzkost a jak ji zvládat – podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích

Termín: 29.11.2017
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Škola zad III. – Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta III - KURZ OBSAZEN

Termín: 6.12.2017
Lektor:
Marie Zemánková

Základy péče o pozůstalé a personál v paliativní péči

Termín: 8.12.2017
Lektor:
Mgr. Jana Křížová

Bazální stimulace I. – certifikovaný základní kurz

Termín: 10.-12.01.2018
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Bazální stimulace II. – certifikovaný pokračující kurz

Termín: 16.-17.4.2018
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.