Využití cvičebních pomůcek při ošetřovatelské rehabilitaci

Termín: 8. 6. 2018
Lektor:
Mgr. Kateřina Honová

Ošetřovatelská péče u pacientů v paliativním režimu

Termín: 12. 6. 2018
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Význam komunikace v procesu péče o nemocného a jeho rodinu

Termín: 15. 6. 2018
Lektor:
PhDr. Šárka Dynáková, PhD.