Základy péče o pacienty po CMP

Termín: 3. 5. 2018
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Trávicí soustava, nemoci a potíže u seniorů a Výživa seniorů – kombinovaný kurz

Termín: 21. 5. 2018
Lektor:
MUDr. Gianna Conti Bradáčová, MBA

Využití cvičebních pomůcek při ošetřovatelské rehabilitaci

Termín: 8. 6. 2018
Lektor:
Mgr. Kateřina Honová

Ošetřovatelská péče u pacientů v paliativním režimu

Termín: 12. 6. 2018
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Základy ošetřovatelské péče o osoby z různých etnických a kulturních skupin v ČR

Termín: 14. 6. 2018
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Význam komunikace v procesu péče o nemocného a jeho rodinu

Termín: 15. 6. 2018
Lektor:
PhDr. Šárka Dynáková, PhD.