Nervová soustava a její nemoci ve stáří a Život ohrožující urgentní stavy – kombinovaný kurz

Termín: 24. 10. 2018
Lektor:
MUDr. Gianna Conti Bradáčová, MBA

Hojení ran

Termín: 5. 11. 2018
Lektor:
Bc. Romana Kábelová

Ošetřovatelská péče u pacientů v paliativním režimu

Termín: 15. 11. 2018
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Trávicí soustava, nemoci a potíže u seniorů a Výživa seniorů – kombinovaný kurz

Termín: 29. 11. 2018
Lektor:
MUDr. Gianna Conti Bradáčová, MBA

Zvládání stresu, pracovní a osobní zátěže při péči o těžce nemocné a umírající pacienty

Termín: 5. 12. 2018
Lektor:
PhDr. Šárka Dynáková, PhD.

Využití cvičebních pomůcek při ošetřovatelské rehabilitaci

Termín: 7. 12. 2018
Lektor:
Mgr. Kateřina Honová