Využití cvičebních pomůcek při ošetřovatelské rehabilitaci

Termín: 22.9.2017
Lektor:
Mgr. Kateřina Honová