Ošetřovatelská péče u pacientů v paliativním režimu

Termín: 26. 6. 2018
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Dýchací soustava, akutní respirační infekce a chronické nemoci ve stáří a Akutní infekční nemoci – kombinovaný kurz

Termín: 12. 9. 2018
Lektor:
MUDr. Gianna Conti Bradáčová, MBA

Péče o kůži u seniorů

Termín: 26. 9. 2018
Lektor:
MUDr. Gianna Conti Bradáčová, MBA

Využití cvičebních pomůcek při ošetřovatelské rehabilitaci

Termín: 12. 10. 2018
Lektor:
Mgr. Kateřina Honová

Nervová soustava a její nemoci ve stáří a Život ohrožující urgentní stavy – kombinovaný kurz

Termín: 24. 10. 2018
Lektor:
MUDr. Gianna Conti Bradáčová, MBA

Rehabilitační ošetřování I.

Termín: 25. 10. 2018
Lektor:
Marie Zemánková

Trávicí soustava, nemoci a potíže u seniorů a Výživa seniorů – kombinovaný kurz

Termín: 29. 11. 2018
Lektor:
MUDr. Gianna Conti Bradáčová, MBA