Využití cvičebních pomůcek při ošetřovatelské rehabilitaci

Termín: 22.9.2017
Lektor:
Mgr. Kateřina Honová

Nejčastější bolesti v pohybovém aparátu – prevence a léčba

Termín: 13.10.2017
Lektor:
Mgr. Kateřina Honová

Fázové hojení chronických kožních defektů

Termín: 26.10.2017
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Ošetřovatelská péče u pacientů v paliativním režimu

Termín: 8.11.2017
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Základy prevence bolestí v zádech pro zdravotníky

Termín: 14.11.2017
Lektor:
Marie Zemánková

Ošetřovatelská dokumentace, ošetřovatelská diagnostika

Termín: 22.11.2017
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Duševní hygiena v životě pracovníka přímé péče (s praktickým nácvikem)

Termín: 14.12.2017
Lektor:
Mgr. Petra Janíková