Práce s úzkostmi, rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s autismem

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobu blízkou (asistenti sociální péče), pedagogové

Obsah kurzu

Účastníci tohoto jednodenního kurzu se zorientují v základní problematice nejčastějších přidružených psychických poruch a kognitivních omylů u jedinců s PAS. Součástí kurzu je prezentace možných terapeutických intervencí, které mohou rodiče i odborníci využít v praxi. V rámci kurzu budou rovněž řešeny konkrétní potíže účastníků. Lektor navrhuje jejich potenciální optimální řešení. Kurz obsahuje teoretickou část, stěžejní je však část praktická a zážitková.

Témata

GAD u jedinců s PAS

  • Vymezení pojmu, popis základních diagnostických kritérií, kognitivní omyly, automatické myšlenky, metakognice a jejich vliv na diagnózu, odlišnosti diagnózy u jedinců s PAS, možnosti terapeutické intervence, motivační systémy, kazuistiky, praktické ukázky, příklady z praxe.

OCD u jedinců s PAS

  • Vymezení pojmu, popis základních diagnostických kritérií, odlišnosti diagnózy u jedinců s PAS, Tourettův syndrom, možnosti terapeutické intervence, motivační systémy, kazuistiky, praktické ukázky, příklady z praxe.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině

Termín: 22.6.2017

Časový rozvrh: 9.30 – 17.15 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: MŠMT
4 kredity pro zdravotnické pracovníky

Cena: 1.400 Kč

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 220617