Péče o klienty s demencí (úvod do problematiky)

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Pojem „demence“ pochází z latiny a doslova znamená „bez mysli“. Jde o nemoc mozkové tkáně, při které dochází u postiženého člověka k narušení vnímání, paměti, myšlení, řeči, citů i orientace. Nemocný se chová nepřiměřeně, nespolečensky, jeho chování připomíná řadu schválností. Účastníci semináře se na četných praktických příkladech seznámí, jak přistupovat k uživatelům se syndromem demence, jak vhodně spolupracovat s rodinnými příslušníky a jaké jsou možnosti komunikace s klientem v jednotlivých fázích onemocnění.


Témata

  • podoby demence, problematika Alzheimerovy nemoci
  • rizikové faktory degenerativních změn mozku
  • první období nemoci: postižení rozumových funkcí
  • druhé období nemoci: postižení emotivity a chování
  • třetí období nemoci: postižení aktivit denního života
  • možnosti komunikace v jednotlivých fázích nemoci


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině

Termín: 7.11.2017

Časový rozvrh: 9.00 – 16.00 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/0286-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.370 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 071117