Péče o imobilního klienta v domácí péči

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Přes poměrně rozsáhlou síť lůžek následné péče zůstává řada pacientů v domácím prostředí. Na rozdíl od prostředí nemocnic a léčeben není zde k dispozici kolektiv profesionálních pečovatelů po dobu 24 hodin a pomůcky či přístroje, které by s opatrováním nepohyblivého klienta napomohly. Vzdělávací akce nabízí několik tipů a rad, jak se vyrovnat s náročnou péčí o blízkého či klienta v domácím prostředí.

Témata

- příprava domácího prostředí
- jak se připravíme na péči
- imobilní klient – riziková skupina
- polohování a rehabilitace
- hygienická péče
- zajištění dalších základních životních potřeb
- jak vyplnit čas klientů v domácí péči
- poznatky z praxe, diskuse

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině  a závěrečná rekapitulace poznatků

Termín: 11.10.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.00 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2016/0980-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 111017