Bazální stimulace I. – certifikovaný základní kurz

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci

Obsah kurzu

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí, který vyvinul v roce 1975 profesor Andreas Fröhlich při práci s tělesně a mentálně postiženými dětmi. V 80. letech byl koncept přenesen zdravotní sestrou Christel Bienstein do ošetřovatelské péče o dospělé nemocné. Bazální stimulace nabízí nemocnému jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální).

Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných. Je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např: nemocní v bezvědomí, po poranění mozku, nemocní s hypoxickým postižením, s Alzheimerovou chorobou, nemocní s hemiplegickým postižením, pacienti perzistující stav, umírající, senioři s poruchou mobility, zdravotně postižení nebo nedonošené děti.

Témata

- teorie konceptu Bazální stimulace, význam konceptu pro ošetřovatelskou péči a vedení nemocných se změnou vnímání, komunikace a pohybu
- rozšíření konceptu bazální stimulace v Evropě a jeho vývoj
- základy anatomie a fyziologie centrální nervové soustavy
- vnímání člověka na základní úrovni
- vývojová psychologie, psychologie prenatálního věku
- další modely, ze kterých koncept bazální stimulace vychází
- bazálně stimulující péče u specifických skupin nemocných - bazální stimulace u dětí, seniorů, lidí s mentálním nebo tělesným postižením
- význam doteku pro člověka, ruce jako nástroj ošetřujícího
- intimní zóny a zachování intimity, iniciální dotek
- komunikace, její význam, nonverbální komunikace, komunikační kanály

- desatero konceptu Bazální stimulace
- somatická stimulace a její význam, prvky somatické stimulace - koupele, polohování, dechová rehabilitace
- změny vnímání tělesného schématu a podpora dlouhodobě imobilních nemocných
- význam pohybu pro člověka, vestibulární stimulace a možnosti vestibulární stimulace vzhledem ke schopnostem nemocného. Raná mobilizace
- technika "ovesného klasu" a její význam
- propriorecepce
- vibrační stimulace a její význam, tělesný rámec a svalové napětí
- 9 centrálních cílů konceptu Bazální stimulace, význam cílů pro vedení nemocných

Ukončení kurzu

Každý účastník obdrží studijní materiály a po absolvování 100% hodinové dotace certifikát platný v celé EU.


Nutné pomůcky

Účastníci si na kurz přinesou deku nebo karimatku, froté ponožky nebo dvě žínky, ručník, polštářek, tělové mléko.

Termín: 10.-12.01.2018

Časový rozvrh: zahájení 1. dne v 9 hod, další rozvrh bude upřesněn po přihlášení
24 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/0742-PC/SP
Cena: 4.500 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 100118