Biopsychosociální přístup ke klientovi s bolestí

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách


Obsah kurzu

Bolest je psychický stav, který nastává v důsledku poškození organismu. Chronická bolest nemusí přímo souviset s rozsahem poškození, může být vzhledem k příčině neúměrně velká a může se sama o sobě stát nemocí. Vedle tělesného utrpení přináší bolest i problémy duševní, sociální a existenční.

Z psychického hlediska má trvání pocitu bolesti ubíjející a deprimující charakter, někdy přechází až 

v utrpení. Seminář přináší informace o možnostech komplexního přístupu ke klientovi trpícímu akutní i chronickou bolestí, bolestí tělesnou i psychickou.  


Témata

  • mechanismus vzniku bolesti

  • tišení bolesti v historickém kontextu

  • bolest akutní, chronická, tělesná, psychická

  • okolnosti ovlivňující bolest

  • vyšetření bolesti a určení její intenzity

  • nefarmakologické tišení bolesti

  • přístup k uživateli s bolestí


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině.
Termín: 16. 3. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2016/0658-PC,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.370 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 160318