Škola zad I. – Workshop - Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta I.

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Obsah kurzu

Cílem workshopu je předat srozumitelnou formou znalosti a dovednosti ošetřujícímu personálu u klientů v sociálních službách tak, aby mohli klienty edukovat o významu správného držení těla a jeho souvislostí s bolestmi v pohybové soustavě. Aby naučili klienty provádět ADL aktivity správně, s cílem udržet zdravý pohybový aparát co nejdéle. Celý workshop je rozdělen do 3 částí: anatomické, speciální a praktické.


Program

Anatomická část:
- svaly a pojem svalové hygieny – uvolnění svalů přetížených a facilitace svalů oslabených
- kloub a jeho struktury
- páteř, zakřivení páteře

Speciální část:
-Dýchání – teorie a nácvik
-Uvědomování si vlastního těla - nácvik

Praktická část:
ADL aktivity - Sezení v domácnosti
- teorie a nácvik – správný sed
- mechanická bolest v souvislosti s vhodným sedem
- dynamické sezení
- sezení v křesle – vstávání ze židle, z křesla
- sed v autě a dopravních prostředcích
- pomůcky podporující správný sed
ADL aktivity – Stoj
- úvod do problematiky vhodného stoje – vyšetření na dvou vahách

- cvičební jednotky zaměřené na prevenci bolestí pohybového aparátu – preventivní cvičení vsedě na židli
- uvolňovací cvičení, posilovací cvičení, balanční výcvik – cvičení vycházející metodiky Školy zad
- diskuze a kazuistiky z praxe
- zásady a doporučení Školy zad


Nutné pomůcky

Pro praktickou část kurzu je doporučeno volné, pohodlné oblečení (rifle nebo kalhoty jsou nevhodné, nejlépe tepláky do gumy), cvičíme bez ponožek, naboso.
Pomůcky ke cvičení budou k dispozici, neklouzavé podložky na cvičení si vezměte vlastní.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině

- zpětná vazba účastníků a lektora (rekapitulace poznatků)

Termín: 11. 4. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2017/0303-SP/PC/VP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.270 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 110418