Co bychom měli vědět o manipulaci – uvedení do problematiky

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci


Obsah kurzu

S manipulativním jednáním se setkáváme poměrně často, ale ne vždy jsme schopni si ho uvědomit. V pomáhajících profesích se pracovníci mohou stát obětí různých forem manipulace, což často vede k jejich zneužívání či vyčerpání. 


Vzdělávací program má účastníky seznámit s charakteristickými rysy manipulace, kde významnou roli hraje osobnost a charakter manipulátora, který využívá často skryté či pasivní agresivity k prosazení svých cílů. Účastníci budou seznámeni s technikami manipulativního jednání a možnostmi jak čelit vzniklé frustraci. Zaměříme se také na možný rozvoj osobnosti z hlediska odolnosti a schopnosti rozpoznat manipulativní způsoby chování.     


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině.
Termín: 30. 5. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2017/0096 SP/PC/VP
Cena: 1.370 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 300518