Bazální stimulace II. – certifikovaný pokračující kurz - KURZ OBSAZEN

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)


Obsah kurzu

Cílem kurzu je rozšíření znalostí konceptu Bazální stimulace získaných v základním kurzu. Kurz lze absolvovat v návaznosti na „Základní kurz Bazální stimulace“ s časovým odstupem 3 měsíce a více. Kurz může absolvovat pouze zájemce školený certifikovaným lektorem.

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí, který vyvinul v roce 1975 profesor Andreas Fröhlich při práci s tělesně a mentálně postiženými dětmi. V 80. letech byl koncept přenesen zdravotní sestrou Christel Bienstein do ošetřovatelské péče o dospělé nemocné. 


Bazální stimulace nabízí nemocnému jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných. Je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např: nemocní v bezvědomí, po poranění mozku, nemocní s hypoxickým postižením, s Alzheimerovou chorobou, nemocní s hemiplegickým postižením, pacienti v apalickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility, zdravotně postižení nebo nedonošené děti.


V rámci kurzu bude po dohodě možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.

Témata


  • Nástavbové prvky konceptu bazální stimulace a jejich návaznost na prvky základní. Komplexnost lidského vnímání.
  • Orální stimulace, její možnosti a využití. Omezení v perorálním příjmu. Polykání, rozlišování chutí.
  • Olfaktorická stimulace, její možnosti a využití. Rozlišování čichových vjemů a asociace na čichové vjemy.
  • Optická stimulace. Význam zraku pro orientaci a poznávání. Význam optické stimulace pro vybavení vzpomínek.
  • Auditivní stimulace. Vnímání zvuků u těžce postižených nemocných a lidí v komatu.
  • Taktilně-haptická stimulace. Význam hmatu pro člověka. Vnímání hmatem, jeho specifika a využití u nemocných.
  • Diametrální koupel. Problematika tělesného schématu u spastiků. Práce se spastiky.
  • Biografická anamnéza a její význam v bazálně stimulující péči. Vedení dokumentace dle konceptu bazální stimulace – realizace, plánování, hodnocení.
  • Podpora a vedení nemocných.


Ukončení kurzu

Každý účastník obdrží studijní materiály a po absolvování 100% hodinové dotace certifikát platný v celé EU.


Nutné pomůcky

Na kurz si účastníci přinesou deku nebo karimatku, froté ponožky nebo dvě žínky, ručník, polštářek, tělové mléko.

Termín: 3. - 4. 12. 2018

Časový rozvrh: zahájení 1. dne v 9 hod, další rozvrh bude upřesněn po zahájení kurzu
16 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/0741-PC/SP/PP
Cena: 3.000 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 031218