Workshop: Specifika komunikace v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na specifika komunikace s osobami nevyléčitelně nemocnými, umírajícími, jejich blízkými a následně pozůstalými, na komunikaci v týmu v rámci paliativní péče. Seminář je zaměřen prakticky, vychází z vlastních zkušeností účastníků a lektorů, je postaven na interakci mezi lektorem a účastníky.

Po ukončení kurzu bude pro zájemce možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.

Témata

  • já a komunikace, já a moje role v práci s umírajícím a nevyléčitelně nemocným a týmu
  • hlavní zásady a specifika komunikace v paliativní péči
  • osobní zkušenost, zpracování nejožehavějších komunikačních témat s umírajícími, nevyléčitelně nemocnými, příbuznými, pozůstalými
  • komunikace v týmu - základy komunikace v týmu, komunikační techniky

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba účastníků a lektora
Termín: 6. 11. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2015/0119-PC/SP/VP
Cena: 1.270 Kč bez DPH
Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21 %.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 061118