Úzkost a jak ji zvládat – podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)


Obsah kurzu

Úzkost patří mezi základní lidské emoce, kterou zná každý jedinec. Někdy ji není snadné pojmenovat. Může se projevovat v oblasti tělesné, psychické, sociální, ale i existenciální např. ztrátou životního smyslu. Prožitek obzvláště silné úzkosti je velmi nepříjemný a postupem času se jí můžeme naučit např. uhýbat, čímž jí někdy nevědomky posilujeme. Budeme se zabývat konkrétními projevy úzkosti a mechanismy jejího zvládání zejména z hlediska hlubinné psychologie a zaměříme se na její neverbální projevy. Účastníci budou ve stručnosti seznámeni s typy úzkostných poruch. Z hlediska profesního se může stávat, že přenášíme nevědomky napětí do jiných mezilidských vztahů nebo nás některý typ kontaktu nadměrně vyčerpává a nevíme si rady. Budeme věnovat pozornost možnostem uvolnění, ale také překážkám, které nám mohou bránit v nalezení vnitřního klidu. Přicházíme-li do kontaktu s jinými lidmi je pro nás schopnost sebereflexe nevyhnutelná a to nejen jako jedna z možností prevence syndromu vyhoření. Jedině odvaha překonávat nástrahy, které souvisí s prožitky úzkosti, nám může pomoci ji využít konstruktivním způsobem ve prospěch svůj, ale také ve vztahu k ostatním.  


Získané znalosti účastníka kurzu:

  • učí se vnímat a rozeznávat úzkost u sebe (sebereflexe) i u druhých (klientů) a učí se s ní pracovat a žít
  • pochopí, jaký má úzkost význam s přihlédnutím k její historii (Jak se projevovala v naší rodině? Jak v současném vztahu či zaměstnání?)
  • naučí se, jaké mohou být projevy úzkosti se zaměřením na neverbální komunikaci a mechanizmy zvládání úzkosti
  • seznámí se se základním rozdělením úzkostných poruch

Osvojené dovednosti účastníka kurzu:

  • dokáže rozeznat úzkost u lidí s poruchami komunikace (vnímá neverbální projevy)
  • dovede si úzkost připustit a pojmenovat
  • umí pojmenovat obtížné momenty při práci s klientem v souvislosti s projevy úzkosti

    

Po ukončení kurzu bude pro zájemce možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině.
Termín: 14. 11. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2018/0273-SP/PC/VP
Cena: 1.370 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 141118