Workshop: První pomoc pro pracovníky sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je určen zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb pracujícím ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízení. Je rovněž otevřen pracovníkům nezdravotnických profesí. Cílem kurzu je podat srozumitelnou formou znalosti a obecně přijaté novinky, které doplnily nebo pozměnily doporučené postupy první pomoci.

Témata

• historie organizování první pomoci (PP) u nás a ve světě
• organizace a fungování IZS – Integrovaného záchranného systému
• obecné zásady poskytování PP
• manipulace s postiženým, úlevové a léčebné polohy dle postižení
• doporučené postupy v PP u krvácení, postižení pohybového aparátu, termických traumat, tonutí, překotného porodu, intoxikací…
• KPR – dle nejnovějších doporučení
• praktický nácvik resuscitace na modelu - dítě, dospělý

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině 

- splnění závěrečného testu na 70 %

Termín: 13.6.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.00 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2013/1379-PC/PP
4 kredity pro zdravotnické pracovníky

Cena: 1.150 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 130617