Demence v obrazech - kurz obsazen

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je pořádán ve spolupráci s Institutem vzdělávání APSS ČR.
Natočili jsme několik krátkých filmů zachycujících běžné situace, které denně prožíváte a řešíte se svými klienty (oblékání, strava, hygiena, vycházky apod.). Po promítnutí každé z těchto scének budou následovat 2 předtočené varianty řešení situace, z nichž jenom jedna je správná. Za pomoci výkladu zkušeného lektora a následné diskuse mají účastníci možnost získat nové poznatky, které jim usnadní práci.

Témata

Cíl semináře:
- pochopit svět lidí s demencí
- odbourat předsudky a nejistotu při práci s lidmi s demencí
- odstranit bariéry v komunikaci
- naučit se řešit každodenní situace
- naučit se adekvátně zodpovědět dotazy klienta
- naučit se nenásilně přimět uživatele k běžným činnostem

Dílčí části:
- aktivizace, oblékání a sebeobsluha
- obtěžování, nepoznávání partnera, obviňování
- ranní hygiena, snídaně
- stesk po zvířeti

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:
- 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině

Termín: 14.6.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.00 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/1393-PC/SP/VP/PP
4 kredity pro zdravotnické pracovníky

Cena: 1.100 Kč bez DPH
účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 140617