Základy prevence bolestí v zádech pro zdravotníky

Cílová skupina účastníků kurzu

lékaři, zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci

Obsah kurzu

Bolesti zad patří k nejčastějším obtížím. Zažili jsme je všichni. Mnohdy výrazně ovlivňují kvalitu našeho života i pracovního výkonu. Nejsou to přitom jen bolesti zad, ale častěji i obtíže přímo související:  např.  bolesti hlavy, závratě, mravenčení až silné bolesti v končetinách, pocit nepohodlí, nesoustředěnost… i jejich původ  nalezneme v páteři a hybné soustavě.


Kurz je sestaven a veden tak, aby byl prospěšný především pro samotné účastníky kurzu. Velký důraz je kladen na praktický trénink. Kombinuje aplikovaný výklad s diskusí a praktickými ukázkami na konkrétních příkladech s maximálním využitím zkušeností lektora - fyzioterapeuta i účastníků.

Program

ANATOMICKÉ MINIMUM

 • Páteř a její funkce
 • Úseky páteře – kostra páteře
 • Zakřivení páteře a jejich význam
 • Obratle
 • Meziobratlové ploténky
 • Svaly, dělení svalů trupu na ty, které zajišťují vzpřímené držení těla, a ty, které zajišťují pohyb
 • Svalová nerovnováha – co je, kde je a co nám způsobuje; jak s ní bojovat
 • Chodidlo
 • Podélná a příčná klenba
 • Orientační vyšetření klenby
 • Plochonoží, co způsobuje, prevence
 • Obuv, vhodná obuv
 • Výběr obuvi
 • Speciální boty

PRAKTICKÁ ČÁST

 • Správný stoj a chůze
 • Bezpečný předklon
 • Zásady při manipulaci s pacientem

CVIČENÍ

 • Cvičí se vsedě na židli, ve stoji a vleže na zemi
 • Cvičení vyrovnává svalovou nerovnováhu za využití pomůcek a prvků Iyengarovy jogy, metodiky paní Mojžíšové, Mc Kenzie, Roswithy Brunkow
 • Respektuje požadavky těla
 • Relaxace
 • Test pohyblivosti

Nutné pomůcky

Pro praktickou část kurzu je doporučeno volné, pohodlné oblečení – tričko a nejlépe sportovní kalhoty  do gumy, cvičíme bez ponožek, naboso.

Pomůcky ke cvičení budou k dispozici, neklouzavé podložky na cvičení si vezměte vlastní.


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině.
Termín: 14.11.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace:
kurz nemá akreditaci MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 1.200 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 141117