Rehabilitační ošetřování I.

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)


Obsah kurzu

Rehabilitační ošetřování je součástí základního ošetřování nemocných v rámci ošetřovatelského procesu u pacienta. Pohybová léčba a celková aktivace pacientů se stala významnou součástí léčebného přístupu v souladu s ošetřovatelskou péčí u řady onemocnění.


Cílem rehabilitačního ošetřování v rámci multidisciplinárního přístupu je zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti pacienta, zabránit vzniku dekubitů a kontraktur, preventivně působit proti tromboembolické nemoci a hypostatické bronchopneumonii. Minimalizovat úbytek svalové síly, udržet fyziologický rozsah pohybu v kloubech a optimalizovat dechové funkce.


Témata

1. Teoretická část – Léčebná rehabilitace:

 •           Fyzioterapie

 • Ergoterapie

2. Imobilita a její rizika

 •          Imobilizační syndrom

 •           Deformity pohybového systému

 • Kontraktury svalů a šlach

3. Praktická část A: Prostředky rehabilitačního ošetřování:

 • Polohování
 • Pasivní pohyby
 • Aktivní pohyby
 • Vertikalizace – sed, stoj, chůze
 • Pomůcky
 • Nácvik soběstačnosti

Praktická část B je zaměřena na samotné účastníky kurzu. Aby mohli vykonávat dobře svoji náročnou práci, je třeba, aby se udržovali v dobré fyzické a psychické kondici. Proto je zařazeno i cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy, prevence bolestí pohybového aparátu a relaxace.

4. Speciální část: Fraktura femuru – osteosyntéza
 • Teorie: etiologie a klasifikace zlomenin, klinický obraz, diagnostika, terapie
 • Praktická část: polohování, cvičební jednotka, nácvik chůze, péče o chodidlo, cvičení při plochonoží, prevence otoků, míčkování

Po ukončení kurzu bude pro zájemce možné prohlédnout si Hospic sv. Josefa.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na kurzu stvrzená podpisem na prezenční listině.


Nutné pomůcky

Na kurz si prosím přineste pohodlné oblečení k praktickému nácviku a podložku ke cvičení.
Termín: 25. 10. 2018

Časový rozvrh: 8.45 – 15.30 hod
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.300 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 251018

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.