Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu

Cílová skupina účastníků kurzu

fyzioterapeuti, ergoterapeuti, stomatologové

Obsah kurzu

Temporomandibulární kloub je jeden z nejpoužívanějších kloubů lidského těla. Používáme jej při komunikaci s okolím, žvýkání, zívání, polykání a při řadě dalších činností během dne a noci. TMP v sobě zahrnují široké spektrum klinických příznaků, které jsou výsledkem multifaktoriální etiologie a patogeneze potíží v kraniomandibulární oblasti. Diagnostika a terapie TMP je v medicíně v rámci komprehensivního přístupu interdisciplinárním problémem.


V tomto kurzu účastníci získají podrobné znalosti o vývojové a funkční anatomii, biomechanice a řízení, etiopatogenezi, fyziologii a patofyziologii temporomandibulárního kloubu.

Ve druhé části se pak seznámí s manuální praktickou intervencí v této oblasti (vyšetření, ošetření a ILTV na NF + režimová opatření) tak, aby byli schopni léčit pacienty s poruchou temporomandibulárního kloubu.


Témata

Pátek:
15:00 úvod do problematiky
15:30 vývojová a funkční anatomie TMK
16:30 přestávka
16:45 palpace žvýkacích svalů - praxe
18:00 závěr prvního bloku, opakování, diskuze

Sobota:
9:00 biomechanika a řízení TMK
9:45 fyziologie a patofyziologie funkce TMK
10:30 přestávka
10:45 etiopatogeneze poruch TMK
11:15 videa - rozbor
12:00 přestávka na oběd
13:00 vyšetření funkce TMK a diferenciální diagnostika - praxe
14:30 přestávka
14:45 ILTV na neurofyziologickém podkladě, režimová opatření - praxe
16:00 závěrečné opakování praktické části, shrnutí a diskuze
16:30 závěr

Nutné pomůcky

Účastníci si na kurz přinesou ZRCÁTKO.

Termín: 9.-10.3.2018

Časový rozvrh: pátek 15 - 18.30 hod, sobota 9 - 16.30 hodin
10 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 2.420 Kč včetně DPH 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 090318