Fyzioterapie u sportovců

Cílová skupina účastníků kurzu

studenti fyzioterapie, fyzioterapeuté, lékaři, pracovníci se zdravotnickým zaměřením, maséři, trenéři

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na vyšetření a návrh terapie u nejčastěji se vyskytujících přetížení, která vznikají při sportu. Obsahem teoretické části je kineziologický rozbor, který bude rozšířen o testy zobrazující somatognosii, balanční reakce, koordinaci, relaxační schéma a vyšetření schopnosti izolovaného pohybu, což jsou nutné parametry pro správnou funkci pohybového aparátu sportovce.


V praktické části je zahrnuto vyšetření a terapie jednotlivých klíčových míst posturální kontroly, včetně principu flexibilita – síla – koordinace – centrální zpracování. Vysvětleny budou moderní postupy na pomezí fyzioterapie a fitnessu – Ground Force Method, Functional Movement System, FitPainFree, Naboso Technology, Propriofoot aj.


V kurzu bude probrána práce s diagnostickým programem QuikCoach V3 – Sport Analysis, který je zdarma ke stažení na internetu. Program umožňuje základní diagnostiku pohybu pomocí běžné technologie (smartphone, tablet, počítač).


Program

09.00 – 09.30 Úvod do problematiky

09.30 – 11.00 Kineziologický rozbor s rozšířeným testováním nutným pro sportovce

11.00 – 11.30 QuikCoach V3 – základní práce s programem a zpracování videí


11.30 – 12.30 Oběd


12.30 – 15.30 Klíčová místa posturální kontroly. Diagnostika a terapie funkce

15.30 – 17.00 Moderní koncepty kompenzace ve sportu

17.00 – 17.30 Diskuze

Nutné pomůcky

S sebou si prosím vezměte pohodlné oblečení a podložku na zem pro praktickou část kurzu.
Termín: 13. 10. 2018

Časový rozvrh: 9.00 – 17.30 hod
10 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.500 Kč včetně DPH 21%
Členové Asociace studentů fyzioterapie mají slevu 100 Kč na kurzovném (z ceny včetně DPH).

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 131018

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.