Aktivace hlubokého stabilizačního systému a nácvik centrace kloubů s využitím moderních fitness pomůcek - KURZ OBSAZEN

Cílová skupina účastníků kurzu

studenti fyzioterapie, fyzioterapeuté, lékaři, pracovníci se zdravotnickým zaměřením, maséři, trenéři

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na pochopení funkce hlubokého stabilizačního systému (HSS) a možnostech jeho aktivace. V úvodní teoretické části si účastníci připomenou zevrubnou anatomii HSS, mechanismus řízení hybnosti a vysvětlení pojmu vývojové kineziologie. Přes terapeutické polohy vycházející z 1. až 4. trimenonu se dostaneme k testování správné funkce HSS. V praktické části se účastníci dozvědí, jak využívat fitness pomůcky v kombinaci s terapií dle vývojové kineziologie včetně praktického nácviku.

Témata

Teoretická část:
09.00 – 09.30 Úvod do problematiky
09.30 – 10.00 Vývojová kineziologie – definice, principy, neurofyziologie. Terapeutické polohy 1. – 4. trimenonu
10.00 – 11.30 Hluboký stabilizační systém. Centrace kloubů, stabilizační funkce svalů. Testování funkčnosti hlubokého stabilizačního systému.

11.30 – 12.30 Přestávka na oběd

12.30 – 14.00 Fitness pomůcky v rehabilitaci – mechanismus působení, zásady použití, kontraindikace

Praktická část:
14.00 – 15.00 Aktivace hlubokého stabilizačního systému s využitím BOSU
15.00 – 16.00 Aktivace hlubokého stabilizačního systému s využitím podložky FLOWIN
16.00 – 17.00 Aktivace hlubokého stabilizačního systému s využitím tyče FLEXI-BAR
17.00 – 17.30 Aktivace hlubokého stabilizačního systému s využitím TRX
17.30 – 18.00 Závěrečná diskuse


Nutné pomůcky

S sebou si prosím přineste pohodlné oblečení a podložku na zem pro praktickou část kurzu.
Termín: 24. 11. 2018

Časový rozvrh: 9.00 – 18.00 hod
10 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
Cena: 1.500 Kč včetně DPH 21%
Členové Asociace studentů fyzioterapie mají slevu 100 Kč na kurzovném (z ceny včetně DPH).

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 241118

Platbu proveďte prosím až 2 týdny před termínem kurzu.