Komplexní vyšetření a terapie pacienta s vertebrogenními potížemi

Cílová skupina účastníků kurzu

pouze fyzioterapeuti, studenti fyzioterapie, lékaři

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na vyšetření a možnosti léčby pacientů, jejichž potíže spadající do vertebrogenní problematiky. V teoretické části si zopakujeme anatomii a kineziologii páteře, naučíme se základní neurologické vyšetření a diferenciální diagnostiku radikulárních a pseudoradikulárních bolestí. V praktické části probereme fyzioterapeutické postupy od korekce horního a dolního zkříženého syndromu přes neurodynamiku, práci s dechem až k problematice hlubokého stabilizačního systému.

Témata

8.30 – 9.00 Organizační záležitosti, úvod do problematiky.
9.00 – 10.00 Anatomie a kineziologie páteře. Základní antropometrické testy
10.00 – 11.30 Radikulární a pseudoradikulární potíže. Útlakové syndromy na horní a dolní končetině.

11.30 – 12.00 přestávka na oběd

12.00 – 13.00 Kineziologický rozbor se zaměřením na neurologickou problematiku
13.00 – 14.30 Horní a dolní zkřížený syndrom s přihlédnutím k vývojové kineziologii. Možnosti korekce strečinkem a posilováním. Moderní fitness směry využívající agisticko-antagonistické synergie svalů.
14.30 – 15.00 Neurodynamika. Vyšetření a léčba fixovaného nervového kořene.
15.00 – 16.30 Dech a hluboký stabilizační systém. Základy vyšetření a dynamika terapie.
16.30 – 17.00 Základy reflexní terapie na noze. Diferenciální diagnostika vertebroviscerálních potíží.
17.00 – 18.00 Závěrečná diskuse

Termín: 24.6.2017

Časový rozvrh: 8.30 – 18.00 hod
10 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: akreditace UNIFY ČR - 4 kredity pro fyzioterapeuty
Cena: 1.392 Kč včetně DPH 21%
členové Asociace studentů fyzioterapie mají slevu 100 Kč na kurzovném (z ceny bez DPH)

č. ú. k platbě: 4060027991/6800
variabilní symbol: 240617