PhDr. Šárka Dynáková, PhD.

Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, filozofickou fakultu. Absolvovala experienciální výcvik ve skupinové psychoterapii a autogenním tréninku. několikastupňový výcvik v asertivitě,základní výcvik v transakční analýze, výcvik v neverbálních komunikačních technikách. Doktoranské vzdělání získala na Univerzitě Komenského v Bratislavě, lékařská fakulta. Je členkou výcvikového programu „Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta“, který je organizován Střediskem psychologických služeb ČR ve spolupráci s University of Georgia, USA. Pracuje jako lektorka psychologie a managementu.