Úvod do přístupu ke klientům s problematickým chováním v podmínkách sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Obsah kurzu

Kurz je určený pro všechny pracovníky pečující o klienty s problémovým chováním v různých typech pobytových i terénních sociálních služeb. Budeme si charakterizovat chování klientů s demencí, s organickým psychosyndromem, neurotických pacientů, abuzérů, depresivních a neodklonitelných pacientů. Zabrousíme do využití transakční analýzy při jednání s klienty. Naučíme se komunikační techniky k ulehčení projevu, k pochopení projevu nemocného, k rozvíjení sebeuvědomění. Nabídneme Vám techniky na zvládání vlastní agresivity, které lze využít v praxi.

Témata

  • základní komunikační techniky k ulehčení, pochopení projevu a k rozvíjení sebeuvědomování
  • důležitost osobních limitů při komunikaci s problematickými klienty (s demencí, s organickým psychosyndromem, s psychotiky, s neurotiky, s depresí a se závislými klienty) 


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba účastníků a lektora
Časový rozvrh:
6 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2015/0970-PC/SP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 14.000 - 16.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%