Pokud Vás některá z našich vzdělávacích akcí zaujala více, můžeme ji pro Vás uspořádat přímo na Vašem pracovišti. Ušetříte tak čas vašich zaměstnanců i náklady na cestovné. 

Kurzy v zařízeních se obvykle konají v dopoledních hodinách, podle Vašich potřeb je však možné uspořádat kurz i odpoledne nebo v sobotu.

Vzhledem k novele zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních se od 1. 9. 2017 ruší kreditní systém. Zdravotničtí pracovníci za účast na kurzu na klíč obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání.

Cena kurzu na klíč pro skupinu 15 - 25 osob se většinou pohybuje kolem 15.000 - 17.000 Kč. V ceně kurzu bývá také zohledněna vzdálenost místa realizace kurzu od sídla naší organizace. K akreditovaným kurzům neúčtujeme DPH. 


V případě zájmu o uspořádání konkrétního kurzu na Vašem pracovišti, popř. zájmu o téma, které v nabídce zatím nemáme, se prosím obracejte na vedoucí Edukačního centra Mgr. Ivanu Kudelovou.


Budeme se snažit maximálně vyhovět Vašim potřebám a požadavkům. Těšíme se na spolupráci!

Aktuální nabídka kurzů k uspořádání na Vašem pracovišti

Fázové hojení chronických kožních defektů 8 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Jak přistupovat ke klientům a pacientům s úzkostnými poruchami 6 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Nejčastější bolesti v pohybovém aparátu – prevence a léčba 8 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Ošetřovatelská dokumentace, ošetřovatelská diagnostika 8 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Ošetřovatelská péče u pacientů v paliativním režimu 8 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Péče o cévní vstupy a porty 6 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Péče o imobilního klienta v domácí péči 8 vyučovacích hodin 2016/0980-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Prevence pádů 4 vyučovací hodiny kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Respektující přístup ke klientovi v paliativní péči 8 vyučovacích hodin 2016/0854-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Stimulace vnímání v ošetřování nemocných s poruchou vnímání 16 vyučovacích hodin ve dvou dnech kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Škola zad I. – Workshop – Prevence a bolest pohyb. ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta I. 8 vyučovacích hodin 2013/0757-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Škola zad II. – Workshop – Prevence a bolest pohyb. ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta II 8 vyučovacích hodin 2013/1383-PC/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Škola zad III. – Prevence a bolest pohyb. ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta III. 8 vyučovacích hodin 2014/1213-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Úvod do přístupu ke klientům s problematickým chováním v podmínkách sociálních služeb 6 vyučovacích hodin 2015/0970-PC/SP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Úvod do psycho-socio-spirituální problematiky v paliativní péči 8 vyučovacích hodin 2014/0262-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Využití cvičebních pomůcek při ošetřovatelské rehabilitaci 8 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Využití prvků kinestetiky v sociální péči 8 vyučovacích hodin 2014/1212-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Workshop – Kazuistiky při komunikaci s klienty v paliativní péči 8 vyučovacích hodin 2015/0155-PC/SP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Workshop: První pomoc pro pracovníky sociálních služeb 8 vyučovacích hodin 2013/1379-PC/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Základy paliativní péče 8 vyučovacích hodin 2014/0263-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Základy péče o klienty sociálních služeb 8 vyučovacích hodin 2016/0979-PC/SP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Základy péče o pozůstalé a personál v paliativní péči 8 vyučovacích hodin 2014/0264-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL