Pokud Vás některá z našich vzdělávacích akcí zaujala více, můžeme ji pro Vás uspořádat přímo na Vašem pracovišti. Ušetříte tak čas vašich zaměstnanců i náklady na cestovné. 

Kurzy v zařízeních se obvykle konají v dopoledních hodinách, podle Vašich potřeb je však možné uspořádat kurz i odpoledne nebo v sobotu.

Vzhledem k novele zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních se od 1. 9. 2017 ruší kreditní systém. Zdravotničtí pracovníci za účast na kurzu na klíč obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání.

Cena kurzu na klíč pro skupinu 15 - 25 osob se většinou pohybuje kolem 15.000 - 17.000 Kč. V ceně kurzu bývá také zohledněna vzdálenost místa realizace kurzu od sídla naší organizace. K akreditovaným kurzům neúčtujeme DPH. 


V případě zájmu o uspořádání konkrétního kurzu na Vašem pracovišti, popř. zájmu o téma, které v nabídce zatím nemáme, se prosím obracejte na vedoucí Edukačního centra Mgr. Ivanu Kudelovou, přihlášku vyplníte až poté, co pracovnice Edukačního centra prověří možnost realizace kurzu.


Budeme se snažit maximálně vyhovět Vašim potřebám a požadavkům. Těšíme se na spolupráci!

Aktuální nabídka kurzů k uspořádání na Vašem pracovišti

Fázové hojení chronických kožních defektů 8 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Jak přistupovat ke klientům a pacientům s úzkostnými poruchami 6 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Nejčastější bolesti v pohybovém aparátu – prevence a léčba 8 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Ošetřovatelská dokumentace, ošetřovatelská diagnostika 8 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Ošetřovatelská péče u pacientů v paliativním režimu 8 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Péče o cévní vstupy a porty 6 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Péče o imobilního klienta v domácí péči 8 vyučovacích hodin 2016/0980-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Prevence pádů 4 vyučovací hodiny kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Respektující přístup ke klientovi v paliativní péči 8 vyučovacích hodin 2016/0854-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Stimulace vnímání v ošetřování nemocných s poruchou vnímání 16 vyučovacích hodin ve dvou dnech kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Škola zad I. – Workshop – Prevence a bolest pohyb. ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta I. 8 vyučovacích hodin 2013/0757-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Škola zad II. – Workshop – Prevence a bolest pohyb. ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta II 8 vyučovacích hodin 2013/1383-PC/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Škola zad III. – Prevence a bolest pohyb. ústrojí souvis. s aktivitami všedního dne klienta III. 8 vyučovacích hodin 2014/1213-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Úvod do přístupu ke klientům s problematickým chováním v podmínkách sociálních služeb 6 vyučovacích hodin 2015/0970-PC/SP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Úvod do psycho-socio-spirituální problematiky v paliativní péči 8 vyučovacích hodin 2014/0262-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Využití cvičebních pomůcek při ošetřovatelské rehabilitaci 8 vyučovacích hodin kurz není akreditován MPSV,
všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Využití prvků kinestetiky v sociální péči 8 vyučovacích hodin 2014/1212-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Workshop – Kazuistiky při komunikaci s klienty v paliativní péči 8 vyučovacích hodin 2015/0155-PC/SP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Workshop: První pomoc pro pracovníky sociálních služeb 8 vyučovacích hodin 2013/1379-PC/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Základy multikulturní péče v sociálních službách 8 vyučovacích hodin 2013/1212-PC/SP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Základy paliativní péče 8 vyučovacích hodin 2014/0263-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Základy péče o klienty po CMP v sociálních službách 8 vyučovacích hodin 2013/1213-PC/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Základy péče o klienty sociálních služeb 8 vyučovacích hodin 2016/0979-PC/SP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL
Základy péče o pozůstalé a personál v paliativní péči 8 vyučovacích hodin 2014/0264-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání
DETAIL