Úvod do neurotických poruch u klientů v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se spektrem neuróz – fobie, obsedantně kompulzivní porucha, úzkostné poruchy a dissociativní poruchy. Pochopíme problematiku léčby a přístupu k neurotickým pacientům.


Témata

Seznámíte se s podstatou úzkostných poruch diagnostikovaných v rámci psychiatrie. Budeme řešit fobické úzkostné poruchy (hlavně agorafobii a sociální fobii), panickou a generalizovanou úzkostnou poruchu, obsedantně kompulzivní poruchu a poruchy přizpůsobení, které vznikají na základě nějaké katastrofické události (např. posttraumatická stresová porucha). Vysvětlíme si i disociativní poruchy, kdy tělesný příznak vzniká jako důsledek nezpracovaného vnitřního konfliktu. Somatoformní poruchy završí přehled neuróz. Přes klinické příznaky se dostaneme k vhodné léčbě neurotických poruch. V rámci ošetřovatelských kazuistik budeme hledat možnosti zvládnutí úzkostných poruch pomocí komunikačních technik. Odejdete moudřejší a s náhledem k úzkostným projevům Vašich klientů.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině 


Časový rozvrh:
6 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2013/1157/PC/SP/VP/PP
Cena: 14.000 - 15.500 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%