Odborné vzdělávání v Rajhradě

Edukační centrum je vzdělávacím střediskem Oblastní charity Rajhrad a zároveň také druhým
vzdělávacím místem Oddělení vzdělávání Diecézní charity Brno. Edukační centrum pro Vás
připravuje vzdělávání v oblasti paliativní péče, péče o seniory a chronicky nemocné ... více ››

Oblastní charita Rajhrad

EDUKAČNÍ CENTRUM

Jiráskova 47, Rajhrad 664 61

Mgr. Romana Kestlerová, asistentka
Tel.: +420 737 230 770
romana.kestlerova@rajhrad.charita.cz
Mgr. Eva Šímová, vedoucí
Tel.: +420 731 402 671
eva.simova@rajhrad.charita.cz